Experimentárium

Dne 21. 12. 2006 se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě uskutečnil den her. Jeho součástí bylo Experimentárium, interaktivní výstava fyzikálních experimentů inspirovaná mezinárodním setkáním učitelů fyziky a dalších přírodovědných předmětů "Physics on Stage" a "Science on Stage". Výstavu připravili a po celý den vysvětlovali fyzikální podstatu předváděných dějů studenti fyzikálního semináře a třídy 3. A pod vedením p. Zdeňka Poláka. Výstavu navštívilo se svými učiteli několik set studentů ústavu. Všech 40 experimentů bylo připraveno tak, aby si je mohl každý návštěvník osahat vlastníma rukama. Pokud se mu vlastní hlavou nepodařilo přijít, proč se věci mají tak jak je vidí, všudypřítomná obsluha mu pomohla.


Pro zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s průběhem akce, je zde připraven: