Pozorování Slunce pomocí dalekohledu

Pozorovali jsme převrácený zmenšený skutečný obraz Slunce promítnutý dalekohledem na stínítko. Dalekohled zachycuje sluneční světlo a soustředěním světelných paprsků pomocí čoček vytváří jeho optický obraz – takovému dalekohledu říkáme refraktor.

Řez dalekohledem


Obraz Slunce je světle žlutý a byla na něm pozorovatelná sluneční skvrna – černá tečka. Tento barevny rozdíl sluneční skvrny a slunečního kotouče je způsoben rozdílem teplot (na povrchu Slunce a na sluneční skvrně)-povrch slunce má teplotu kolem 6000°C, sluneční skvrna 5700-5500 °C, tedy asi o 500 °C méně.

Měřili jsme jak rychle přejde Slunce svůj poloměr. Z pohybu sluneční skvrny jsme zjistili směr pohybu slunečního kotouče. Ten se ale nezobrazil celý a tak jsme měřili čas od okamžiku, kdy se dotkl kolmice na směr pohybu k, až do chvíle, kdy kolmici opustil.

Víme, že průměr Slunce je 1,5.106 km a vzdálenost Země-Slunce je asi 1,5.108 km. Svůj průměr přešlo Slunce za 128s a úhel Slunce je asi 0,5°(=2,78.10-3rad).

Ze vztahu: ω = φ /t jsme zjistili velikost uhlové rychlosti pohybu Slunce po obloze ω = 2,17.10-5 rad/s.