Zobrazení Slunce dírkovou komorou

Dírkovou komorou jsme zobrazili skutečný zmenšený převrácený obraz Slunce.

Nákres

Clona s otvorem
Postup výroby: Nejprve jsme do krabice vyřízli díru o průměru roury. Rouru jsme vsunuli otvorem dovnitř. Okolí díry jsme zatemnili, aby do krabice nepronikaly další paprsky. Na protější stranu krabice jsme umístili bílý papír, na který jsme poté promítali obraz Slunce. Na druhý konec roury jsme připevnili clonu s otvorem o průměru 4mm. Vzdálenost stínítka od clony činila 419cm.

Clonu jsme nasměrovali na Slunce a pozorovali jeho obraz na stínítku. Tento obraz měl průměr 43mm.

Jak to funguje

Spočítali jsme úhlový průměr Slunce:
d = 4mm = 4.10-3m
l = 43mm = 43.10-3m
d' = l-d = 39mm = 39.10-3m
s = 4,19m
tg α = 39.10-3/4,19
α = 32'
Úhlový průměr Slunce je 32'.