Měření výšky zámecké věže theodolitem

(Irena Eimerová,Michaela Mináriková,Josef Prokeš,Lenka Vašíčková)

Nákres

Našli jsme si místo, ze kterého je dobře vidět věž náchodského zámku (Raisova ulice).Odtud jsme theodolitem změřili úhel, pod kterým vidíme určený bod (ochoz věže).Poté jsme se posunuli o vzdálenost d a postup měření jsme zopakovali. Podle sinovy věty platí :

Rovnička

Výšku h určíme ze vztahu:

Rovnička

Hodnoty

Po dosazení do vzorce nám vyšlo, že h = 99m

To jsme my
Skupina s teodolitem

Pro kontrolu jsme z mapy určili vzdálenost místa měření od zámecké věže a ověřili výpočtem.

Rovnička
Zjištěná vzdálenost z mapy:
Rovnička
Mapička