Měření rychlosti zvuku

To jsme my Najdete nás?

Náš úkol byl jasně zadán a naše skupina(Kamil Krunka,Ondřej Beneš a Marek Lipenský) se vydala do terénu.Byli jsme pověřeni, abychom ověřili rychlost zvuku ve vzduchu.

K tomuto důkazu jsme potřebovali:2 dlouhá prkna,stopky a nejméně 350m dlouhou cestu, kde je klid a ticho.

Po dlouhém vybírání jsme zvolili cestu u zámku(směrem k vojenskému hřbitovu).

Pomocí přístroje,který používají policisté při dopravních nehodách-takové to kolo na tyči, jsme změřili vzdálenost 350m mezi 2 místy.Pak už jen stačilo,aby se "práskači" postavili na jeden konec a zbytek třídy na druhý a bedlivě poslouchali, za jak dlouho uslyší ránu, kterou vytvořil náraz prken. Z tohoto pozorování jsme měli získat rychlost zvuku ve vzduchu pomocí vzorce: v = s / t.

Úkol bychom jistě zvládli na jedničku, rány byly slyšitelné,bohužel nás nebylo vidět,a proto "časoměřiči"nevěděli, kdy mají začít stopovat.Nezískali jsme sice žádné údaje,ale rychlost zvuku ve vzduchu se pohybuje kolem 340m/s a závisí na teplotě vzduchu.Přesný vzorec je: v = (331,82 + 0,61 * t)m/s

Poučení pro další Expedice: Je velice důležité mít klidnou, tichou, rovnou a dlouhou ulici-hlavně, abyste na sebe dohlédli! Můžete si třeba vzít i dalekohled. Místo prken by se také dala použít petarda.