Měření rychlosti zvuku pomocí interference

Vypracovali: Štěpánka Borská, Tereza Kalábová, Jan Macháč, Jiří Kadaník

Úkol:Vypočítejte rychlost zvuku pomocí interference.

Vzali jsme zesilovač, dva reproduktory a oscilátor a vydali se na travnatou plochu do tichého místa, aby naše měření bylo co nejméně rušeno okolními vlivy. Zvuk z oscilátoru byl veden do zesilovače a poté rozveden do dvou stejně kmitajících reproduktorů.

V trávě jsme umístili reproduktory 3,08 m od sebe.

Poté jsme si vytyčili dráhu ve vzdálenosti asi 3-4 m a na ní jsme rozmísťovali kartičky podle maxima a minima.

Po určení maxim ( minima jsme po uvážení raději vynechali) jsme vzali pásmo a změřili vzdálenosti kartiček od každého reproduktoru.- d1,d2.

Vytvořili jsme tabulku hodnot:

d1 (m)

d2(m)

D d(m)

l (m)

5,15

6,75

1,6

0,32

4,85

6,13

1,28

0,44

4,73

5,62

0,84

0,31

4,78

5,31

0,53

0,43

4,90

4,80

0,1

0,81

5,36

4,45

0,91

0,7

6,13

4,52

1,61

0,47

7,05

4,97

2,08

0,28

7,96

5,60

2,36

 

Chyba, zde by měla být dvě maxima

Upravená tabulka hodnot:

D d (m)

l (m)

1,6

0,32

1,28

0,44

0,84

0,31

0,53

0,43

0,1

0,31

0,41

0,30

0,91

0,35

1,26

0,35

1,61

0,47

2,08

0,28

2,36

 

Závěr: Rychlost zvuku nám vyšla 356m/s.