Adresát:  Zdeněk Polák
Jaroslav Klemenc
ředitel školy
Odesílatel: 

Věc: 

Text: