Seminární práce

       žáků Jiráskova gymnázia

         

2005 - 2006:

Přeměny mechanické energie

Zapojení blikátka (.pdf)

O obvodu 555 (.doc)

2003 - 2004:

Návrh seminárních prací pro 4. ročník

2002 - 2003:

Přeměny mechanické energie (soubor 11 prací žáků třetích ročníků)

2001 - 2002:

Zajímavé fyzikální pokusy (M.Langr)

Modelování gravitačních polí (J.Klimeš)

Měření magnetické indukce permanentní magnetů (O. Kmoch)