Seminární práce z fyziky

autor: Martin Langr (toho času 4.B)

úvod
Hoří papír?
Var vody v papíru
Kam pojede cívka?
Svíčka v lahvi
Pohyb kuličky po tětivách kružnice
Záhadná krabička sirek
Zkumavka
Velký a malý
Hydrodynamický paradox
Závěr
Odkazy

Úvod

Jako student navštěvující seminář a cvičení z fyziky jsem dostal za úkol vypracovat seminární práci. Nejprve jsem nemohl nalézt téma, které bych zpracovával. Potom mi ale pan profesor Polák poradil téma, které se mi zalíbilo. Líbí se mi o to víc, že poznatky mohu uplatnit a vyzkoušet v mém koníčku - totiž v kouzlení.
Toto téma by se dalo nazvat různě. Ať už "paradoxy ve fyzice" nebo třeba "zajímavé fyzikální pokusy".
Jde o pokusy, které nemají ve fyzice až tak vysoké důležitosti. Jsou ale zajímavé pro diváka. Jsou do jisté míry paradoxní. To znamená, že se chovají jinak, než by diváci předpokládali.
Tyto pokusy ukazují jak se lidé nechají snadno nachytat fyzikou. V pokusech jsou uplatněny různé fyzikální zákony a zajímavosti.
Ještě pár slov k formě této seminární práce. Je psána velmi volným způsobem. Spíše jako návod k pokusům, pro fyzikální laiky. Každý pokus je na začátku popsán jak má vypadat. Poté je vysvětlen princip pokusu. A na závěr jsou připojeny rady, připomínky a postřehy ke zlepšení pokusu.