Články - referáty

         Exkurze v IQ parku 2015

         Konference Průmyslová reloluce 2015

         Konference Průmyslová reloluce 2014

         Rozdělení témat a konzultanti Konference Průmyslová reloluce

         Polovodiče - otázky -3.ročník

         Prima

         Sekunda

         Tercie

         Kvarta

         Kvinta - 1. ročník

         Sexta - 2. ročník

         Septima - 3. ročník

         Oktáva - 4. ročník

         Nepovinný seminář z fyziky

         Příklady hustota - prima

         Úvodní opakování primy a sekundy pro tercie a kvartu

         Úvodní opakování tercie pro kvartu

        Kvantová fyzika

         Teplo - základní pojmy

         Náležitosti grafu

         Jednoduché pokusy - příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 2002 (Z.Polák)

         Jednoduchý pokus jako aktivující prvek ve vyučovací hodině fyziky (Z.Polák)

         Spotřeba elektrické energie některých spotřebičů v domácnosti (J.Klemenc)

         Statistika a chyby měření