Seminární práce z fyziky

autor: Martin Langr (toho času 4.B)

úvod
Hoří papír?
Var vody v papíru
Kam pojede cívka?
Svíčka v lahvi
Pohyb kuličky po tětivách kružnice
Záhadná krabička sirek
Zkumavka
Velký a malý
Hydrodynamický paradox
Závěr
Odkazy

Záhadná krabička sirek

Vezměme krabičku se sirkami. Jakým způsobem a hlavně jak rychle se dá otevřít? Způsobů se najde jistě mnoho. Fyzik ale má jeden způsob, kterým jde otevřít krabičku sirek velmi rychle, neočekávaně a jednou rukou. Když sirky leží na stole chytne fyzik rukou krabičku svrchu a jednoduchým pohybem ji sejme. Na stole teď zůstal pouze vnitřek krabičky se sirkami. Další experiment, který lze předvést, vyžaduje navíc pouze papír A4, který má na výšku oboustrannou šipku. Na tento papír se položí krabička zápalek. Když se papírem pohybuje ve směru šipek sem a tam, krabička jakoby zůstávala na místě. Papír pod ní podkluzuje. Když se papírem nepohybuje podle šipek, zápalky leží na papíře a pohybují se s ním. Na závěr pokusu můžete každého přesvědčit, že v podložce ani v krabičce není magnet.
Ptáte se jak je to možné? Prostě fyzika. I když jsem napsal, že diváky přesvědčím o nepřítomnosti jakéhokoliv magnetu, magnet tu má hlavní slovo. Je totiž ukryt v sirkách. Teď ještě co je jeho protějškem v podložce. Kdyby tam byl nějaký plech, tak by se magnet přitáhl a nehnul by se z místa. Ale krabička se přeci může volně pohybovat(divák si to může vyzkoušet). Abych to nezdržoval. V podložce ukryt kus měděného plechu. Jenomže měď není zrovna z těch kovů, které lze přitáhnout na magnet. Tady figuruje jiný jev.
Pohybem magnetu v okolí mědi vzniká elektrické pole. No a tohle elektrické pole už na magnetické pole magnetu působí. Ne ve velké míře, ale přeci. Když je magnet v klidu, tak se nic neděje a ani na něj nepůsobí žádné elektrické pole. Teprve pohybem magnetu elektrické pole vznikne a působí na magnet tak, že ho v pohybu zpomaluje. Aby byl tento jev zřetelný je zapotřebí velmi silný magnet (lze sehnat v harddiscích počítačů).
Nyní k technice pokusu. Magnet je upevněn k vnitřní části krabičky. Táhnutím je vnitřek zpomalen a tedy vysunut ven. Při dobrém provedení to jde samo. Pokud se týká druhého pokusu, zakládá se na tvaru plechu ukrytého v podložce. Je obdélníkového tvaru. Když pohybujeme papírem ve směru delší strany plechu, krabička je bržděna a papír ji podkluzuje. Plech musí být natolik úzký, aby k tomuto brždění nedocházelo při kolmém pohybu k tomu předcházejícímu.
Pokus lze předvést také jen jako zajímavost. Proč magnet sjíždí po měděné destičce tak pomalu, když měď není magnetická.
Že není v podložce magnet dokážete snadno - magnetem. Jak to dokázat u sirek si vymyslete sami. Svůj způsob vám neprozradím, protože je na prozrazení až moc kouzelnický.