Seminární práce z fyziky

autor: Martin Langr (toho času 4.B)

úvod
Hoří papír?
Var vody v papíru
Kam pojede cívka?
Svíčka v lahvi
Pohyb kuličky po tětivách kružnice
Záhadná krabička sirek
Zkumavka
Velký a malý
Hydrodynamický paradox
Závěr
Odkazy

Závěr	Napsal: Martin Langr	
	Ilustroval: Martin Langr
	Použitá literatura:		Přehled středoškolské fyziky
						Prometheus 1996
					Fyzika v kostce
						Fragment 1996
					Encyklopedie vědy a techniky
						Albatros 1986

	V Náchodě 3.3. 2002