Seminární práce z fyziky

autor: Martin Langr (toho času 4.B)

úvod
Hoří papír?
Var vody v papíru
Kam pojede cívka?
Svíčka v lahvi
Pohyb kuličky po tětivách kružnice
Záhadná krabička sirek
Zkumavka
Velký a malý
Hydrodynamický paradox
Závěr
Odkazy

Svíčka v lahvi

Tak takhle vypadá následující pokus. V krabici je skleněná láhev a v ní hořící svíčka. Fyzik láhev vytáhne z krabice. Láhev je však prázdná.
Tentokrát si na pomoc vezmeme poznatky z optiky. Na druhém obrázku vidíte jak celá pomůcka vypadá, když se na ní díváte ze shora.
Hned na první pohled je zřejmé, že jde o optický klam. Svíčka ve skutečnosti není uzavřená v láhvi, ale stojí v krabici tak, že ji průzorem nemůžeme zahlédnout. V cestě nám stojí sklo. A to je právě autorem toho optického klamu.
Svíčka i láhev jsou v krabici přesně umístěny. Jsou stejně daleko od skla a jejich spojnice je na sklo kolmá.
Skrz sklo vidíme láhev. Do obrazu se nám však míchá odraz hořící svíčky, která je schovaná za rohem. Ta se odráží od skla podle pravidla, že úhel dopadu je stejně velký jako úhel odrazu. Zdá se nám pak, že svíčka je uzavřena v láhvi. Platnost rovnosti úhlů dopadu a odrazu ukazuje třetí obrázek.
Trojúhelník SLP je rovnoramenný, protože strana SL je osově souměrná podle osy s a protější vrchol P na této ose leží. Úhel SPO je tedy stejně velký jako LPO. Úhly LPO a XPY jsou stejně velké - vrcholové. Jsou tedy stejně velké i úhly SPO a XPY. Je tedy už jasné, že stejně velké jsou i úhly, které je doplňují do pravých úhlů (YPZ a SPZ) - tedy úhly dopadu a odrazu.
Důležité je, aby vnitřek krabice byl černý a z takového materiálu, který pohltí maximum světla. Také pozor na volbu tloušťky skla. Když bude moc tlusté, bude docházet k dvojitému lomu a obraz svíčky bude rozdvojen.