Fyzikální expedice 2004 (28.6.2004)

Po celoročním horlivém fyzikálním snažení jsme se odhodlali vyzkoušet si své dosavadní poznatky v praxi. Tím šťastným dnem bylo pondělí 27.6.2004, kdy jsme obtěžkáni pomůckami a vědomostmi vyrazili do ulic Náchoda, které se staly naší observatoří. Nakonec jsme statečně zdolali i zámeckou věž.

  • Pozorování Slunce pomocí dalekohledu (stav: OK)
  • Zobrazení Slunce dírkovou komorou (stav: OK)
  • Meteorologická pozorování zámecké věže (stav: OK)
  • Měření výšky zámecké věže theodolitem (stav: OK)
  • Měření rychlosti zvuku (stav: OK)
  • Měření rychlosti zvuku pomocí interference (stav: ONLY FROM WORD)

    Závěrem lze říct, že měření a pozorování byla poměrně úspěšná a přesná, pouze měření rychlosti zvuku přímou metodou se nevydařilo pro nedostatečnou viditelnost zdroje.